foryou88.com
 
A.รีโมท คีย์การ์ด
  สำหรับก๊อปปี้
  ดอกกุญแจ

 
B.คอนโทรลรีโมท
   (สวิตช์ ไร้สาย)
   และอุปกรณ์

 
C.เครื่องก๊อปปี้รีโมท
   และเครื่องก๊อปปี้
   คีย์การ์ด

 
D.วงจรของศูนย์
   และกรอบรีโมท


 
E.เม็ดชิฟ
 
F.ดอกกุญแจใส่ชิพ
    ดอกกุญแจ
  
12V-01D 12V-02D SK-02B-12
12V-04D 12V-08D 12V-12D
12V-01E 12V-02A 12V-04A

     1--2--3