foryou88.com
 
A.รีโมท คีย์การ์ด
  สำหรับก๊อปปี้
  ดอกกุญแจ

 
B.คอนโทรลรีโมท
   (สวิตช์ ไร้สาย)
   และอุปกรณ์

 
C.เครื่องก๊อปปี้รีโมท
   และเครื่องก๊อปปี้
   คีย์การ์ด

 
D.วงจรของศูนย์
   และกรอบรีโมท


 
E.เม็ดชิฟ
 
F.ดอกกุญแจใส่ชิพ
    ดอกกุญแจ
  
chip 4C(forTS-888) chip 4D(forTS-888 ) chip 46(forTS-888)
chip CN-1,2(forND-900)

chip CN-3(forND-900)

chip CN-5(forND-900)
chip CN-6(forND-900) chip 48 chip H
chip G chip 40 chip 41
chip 42 chip 44 chip 46 CHEV
chip 46 HONDA chip 46 MITSUBISHI chip 46 NISSAN
chip 60 NISSAN chip 60 TOYOTA chip 62
chip 83(ไม่แท้) chip 83(แท้) chip 67
chip 4C(toyota) chip 48แท้ chip 68
chip 46 CHEV GM chip 63 FORD MAZDA chip 63 FORD MAZDA
chip 46 (7936) chip 4D-60 chip 4D-60
chip 13 chip HONDA 47 8E HONDA
chip T5(20) VVDI 4D VVDI 46
   

VVDI 48